Plan porodu

Plan porodu

Narodziny nowego członka rodziny to ważne i wyjątkowe wydarzenie w życiu, nie tylko samej kobiety, ale i całej jej rodziny. Im bliżej terminu porodu, tym więcej emocji pojawia się w ich życiu. Przyszłe mamy często zastanawiają się, jak będzie wyglądał ich poród. Warto więc, by wiedziały jakie są ich prawa i co będzie się działo podczas rodzenia dziecka. Pomocą służą położne, które to uprawnione są do edukowania przyszłych mam w zakresie przebiegu ciąży, porodu jak i połogu, który następuje tuż po urodzeniu dziecka.
Plan porodu, podobnie jak plan opieki przedporodowej, jest dokumentem wprowadzonym właściwie niedawno, gdyż obowiązuje od 19 października 2012 roku. Do tej pory jednak nie ustalono jednolitego wzoru, jak właściwie taki plan miałby wyglądać. Położne prowadzące edukację przedporodową zauważyły ten problem i starały się mu zaradzić- każda indywidualnie stworzyła swój plan porodu. Ten dokument stanowi bardzo dobrą formę komunikacji pomiędzy rodzącą i osobą sprawującą nad nią opiekę w trakcie ciąży a personelem szpitala, który towarzyszyć będzie przyszłej mamie w narodzinach dziecka.

Czym właściwie jest plan porodu?
Plan porodu to najprościej mówiąc lista preferencji kobiety rodzącej. Prawidłowo skonstruowany plan porodu powinien zawierać wszystkie najistotniejsze, podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko pacjentki, imię i nazwisko osoby towarzyszącej podczas porodu oraz opcjonalnie stopień pokrewieństwa (to ułatwia kontakt personelu medycznego z osobą towarzyszącą), grupę krwi, wynik badania w kierunku GBS i ogólne informacje o stanie naszego zdrowia. Druga część planu, najczęściej skonstruowana w formie ankiety, wyróżniamy zapytanie o m.in. wykonanie lewatywy, założenie wenflonu, ogolenie krocza, obecność studentów podczas akcji porodowej, pozycje przyjmowane podczas I i II okresu porodu, znieczulenie podczas porodu, przecięcie pępowiny przez tatusia czy nacięcie krocza. Plan powinien zawierać pytania o najistotniejsze kwestie dla przyszłej mamy. Niestety kwestie mniej istotne także trzeba poruszyć – warto więc by położna przeanalizowała plan porodu z pacjentką jeszcze przed porodem. To ułatwi zrozumienie jego przebiegu, a pacjentka będzie spokojniejsza, gdyż będzie doskonale znała swoje prawa. Warto zwrócić także uwagę na względy psychologiczne, które nie mniej niż kwestie medyczne są ważne dla przyszłej mamy. Warto więc w planie porodu zawrzeć zapytanie o możliwość przekazywania informacji o stanie zdrowia matki i dziecka osobom postronnym (najlepiej poprosić o wyznaczenie konkretnej osoby upoważnionej do uzyskiwania tego typu informacji). Kobieta, która po porodzie nie zawsze jest w odpowiednim nastroju i znajduje się w trudnym dla niej okresie powinna mieć pewność, że jej prawa są poszanowane a ona i jej dziecko są bezpieczni.
Plan porodu niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów – przygotowuję kobietę do wszystkich procedur medycznych, jeszcze przed porodem. Rozwiewa także wiele jej wątpliwości związanych z czekającym ją porodem jak i uświadamia prawa – prawa pacjentki rodzącej. Warto jednak zaznaczyć, że plan porodu jest tylko listą preferencji, które mogą zostać zmienione na każdym etapie trwania porodu, w zależności od aktualnej sytuacji medycznej i stanu zdrowia, zarówno matki jak i dziecka. Nie wszystkie szpitale są także przystosowane do spełnienia wymogów i idealnej wizji porodu – jeśli w planie zaznaczymy, że preferujemy tylko i wyłącznie salę dwuosobową z łazienką, a szpitala po prostu takie nie posiada – punkt ten będzie musiał zostać skorygowany.

Co dalej z naszym planem?
Plan tworzymy sami lub udajemy się po pomoc do położnej w najbliższej placówce medycznej. Sporządza się do jeszcze przed porodem, mniej więcej w połowie czasu trwania ciąży. Istotnym jest, by pacjentka zapoznała się z planem wcześniej – to pomoże jej dobrze przygotować się do porodu i wpłynie pozytywnie na samopoczucie psychiczne. Jeśli plan już przygotowany, to pozostaje czekać aż do wystąpienia akcji porodowej. Wtedy to przyszła mama zjawia się w szpitalu z przygotowanym planem porodu, który przekazuje położnej sprawującej opiekę nad rodzącą podczas porodu. Ta położna ma obowiązek zapoznać się z planem porodu pacjentki i ponownie przeanalizować go (w razie konieczności, skorygować pewne punkty). Położnej to ułatwi zapoznanie się z preferencjami pacjentki i łatwiej będzie im nawiązać kontakt, a współpraca podczas porodu okaże się owocna.

Przeczytaj inne artykuły:
Odsłony 74
popularne artykuły