Wychowywanie dziecka - nagrody i kary

Wychowywanie dziecka - nagrody i kary

Wychowanie dziecka nie jest procesem łatwym. Kary i nagrody to dwa nieodłączne elementy, które mu towarzyszą. Jest to właśnie jeden, ze stosowanych przez rodziców, sposobów na to, by wychować nasze pociechy. Na czym polegają te metody i czy są skuteczne?

 

Metoda karania

W psychologii metoda ta nazywana jest wzmocnieniem negatywnym. Polega ona na wychowaniu i motywowaniu dziecka poprzez stosowanie kar. Ma to na celu także wyeliminowanie złych nawyków. Metoda ta polega na słownym upomnieniu lub okazaniu niezadowolenia gestami np. mimiką. Jako karę za złe zachowanie można także zastosować wykluczenie dziecka ze wspólnej zabawy, zakaz wyjścia na dwór do rówieśników czy korzystania ze sprzętu elektronicznego. Wybór kary to indywidualna decyzja rodzica.

Wielu pedagogów jest zdania iż metoda ta sprawdza się tylko wtedy, kiedy stosowana jest krótkotrwale. Nie jest w stanie jednak wyeliminować złych nawyków na zawsze, ponieważ budzi w dziecku złe emocje, takie jak agresja, złość czy niepewność. Bardziej skuteczną i polecaną metodą jest metoda nagradzania

 

Metoda nagradzania

Ta metoda z kolei, jest nazywana w psychologii, wzmocnieniem pozytywnym. Ma na celu wyeliminowanie złych nawyków i zachowań u dziecka. Opiera się z ona, w przeciwieństwie do metody karania, na nagradzaniu i chwaleniu dziecka za dobre zachowanie.

Nagradzać można za wszystko - za odrobienie zadania, za pomoc babci, za każdy dobry uczynek. Formy pochwał i nagród również mogą mieć różne formy, m.in. pochwała, miłe słowo skierowane do dziecka, pogłaskanie, przytulenie, zakup nowej zabawki, wyjście do kina lub parku rozrywki .

Metoda nagradzania jest metodą skuteczniejszą od karania. Daje ona dziecku wyraźny sygnał - "byłem grzeczny, to mi się opłaca!". Jest także metodą bardziej satysfakcjonującą dla rodziców, ponieważ nie przeżywają oni tego, iż muszą ukarać dziecko. Pamiętać tylko należy, że nagradzać należy tylko i wyłącznie za dobre zachowanie, a nagroda nie zawsze musi być materialna - czasem wystarczy dobre słowo lub przytulenie. To nauczy dziecka taktu.

Przeczytaj inne artykuły:
Odsłony 250
popularne artykuły